cropped-tải-xuống-3-1.png
Tính năng quản lý học viên
Quản lý học viên với phần mềm Eduto

Eduto sẽ giúp bạn

Với tính năng quản lý học viên, Eduto sẽ giúp bạn

Đăng kí dùng thử
Quản lý thông tin

Quản lý thông tin cá nhân của học viên như email, tên, phone

Lịch sử chăm sóc học viên

Các cuộc gọi, các email, SMS tự động đều được lưu trữ lại

Quản lý điểm học viên

Giúp bạn nhập và quản lý hệ thống điểm của học viên trong quá trình học

Email, SMS tự động

Email và SMS sẽ tự động được gửi đến học viên lúc đăng kí học, nộp học phí...

Điểm danh học viên

Điểm danh lượt tham gia, điểm danh bài tập học viên để giúp bạn quản lý tốt hơn.

Lịch sử đăng kí học

Mỗi một học viên có thể có nhiều đăng kí ở nhiều môn học khác nhau

Đổi lớp

Chọn lớp, đổi lớp cho học viên chỉ với 1 click. Bạn cũng sẽ biết được tình trạng của từng lớp

Quản lý học phí

Quản lý các lượt nộp học phí. Cho phép học viên nộp học phí nhiều lần

Giáo trình cho học viên

Cho phép bạn nhúng giáo trình lên Web, App, giúp học viên truy cập dễ dàng hơn

Import dữ liệu học viên

Cho phép bạn nhúng giáo trình lên Web, App, giúp học viên truy cập dễ dàng hơn

Xem thử
Tính năng quản lý học viên với Eduto

Trong clip này bạn sẽ hiểu cách để tạo học viên, import học viên, quản lý thông tin học viên, lịch sử chăm sóc học viên, điểm học viên, email, sms tự động, giáo trình cho học viên.

Đăng kí dùng thử
Quản lý thông tin học viên

Bạn có thể nhanh chóng nắm được các thông tin như email, tên, phone, địa chỉ học viên đã có trong hệ thống. Hệ thống sẽ tự động phát hiện trùng lặp và giúp bạn gộp các dữ liệu dư thừa.

 • Tìm kiếm, lọc học viên nhanh chóng
 • Đánh dấu nguồn, chiến dịch của học viên
 • Đánh dấu sao với học viên
 • Quản lý các khoá học mà học viên đã đăng kí
 • Quản lý thi thử, điểm danh, học tập
Đăng kí dùng thử
Quản lý học phí của học viên

Cho phép bạn quản lý học phí của học viên một cách chi tiết nhất.

 • Nhập học phí cho học viên
 • Tạo lịch hẹn đóng học phí
 • In phiếu thu
 • Nộp học phí nhiều lần
 • Hoàn lại học phí
 • Chuyển nhượng khóa học
 • Tổng kết học phí
 • Gửi SMS/Email xác nhận đóng học phí
 • Tạo và quản lý mã ưu đãi
Đăng kí dùng thử
Điểm danh học viên

Giúp bạn nắm được tình trạng tham gia lớp học của học viên.

 • Điểm danh các buổi học
 • Kiểm tra bài tập về nhà
 • Ghi chú điểm danh
 • Tổng kết điểm danh tự động
 • Điểm danh trên App
 • Điểm danh bằng QR Code
Đăng kí dùng thử

Các tính năng khác